Privacy Verklaring

Algemeen

AMB International NV, Industriepark-Noord 14, 9100 Sint-Niklaas (de "Onderneming") of één van de aan haar verbonden vennootschappen, zullen de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet van 08/12/92 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. De Onderneming mag deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten, met inbegrip van de producten en diensten van haar filialen. De deelnemer heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan in voorkomend geval de rechtzetting of het schrappen ervan vragen aan Cock's Vleeswaren op het hierboven vermeldt adres of door e-mail aan [email protected].

De Onderneming raadt u aan deze privacyverklaring te lezen voordat u haar Site bezoekt. Het aanklikken van de aanvaardingschermen impliceert dat:

  1. U de Onderneming toelating geeft om uw persoonlijke gegevens bij te houden en te verwerken zoals beschreven in de Privacyverklaring. Die verwerking kan verwijzen naar wereldwijde uitwisselingen met gelieerde bedrijven, externe dienstenleveranciers en marketeers in alle landen.
  2. U zich akkoord verklaart dat AMB International NV, aan haar gelieerde bedrijven en/of externe dienstenleveranciers uw persoonlijke gegevens gebruiken voor algemene marketingdoeleinden inclusief direct marketing, en om u informatie op te sturen via e- mail [/fax/gewone post/telefoon] zoals beschreven in de Privacyverklaring.

Elk volgend bezoek aan de Site van de Onderneming impliceert dat u akkoord gaat met alle bepalingen in deze Verklaring. Gelieve de Site dus niet te gebruiken als u het niet eens bent met e?e?n of meerdere van de punten in deze Privacyverklaring.


Welke persoonlijke gegevens zamelt de Onderneming in en waarom?

De Onderneming mag een aantal persoonlijke gegevens over u bijhouden (zoals uw naam, uw schermnaam, uw postadres, uw gsm-nummer, uw gsm-model, de naam van uw provider, uw geboortedatum, uw geslacht, uw e-mailadres, uw wachtwoord, uw aanvaarding van deze privacyverklaring, het bestaan van een opt-in-/opt-outformule voor de ontvangst van elektronische berichten, uw foto). De Site is mogelijk toegankelijk zonder dat u zich moet laten registreren of persoonlijke gegevens moet invullen, terwijl andere delen zonder registratie niet toegankelijk zijn. Als u de Onderneming bovendien contacteert met een vraag, houdt zij uw persoonlijke gegevens bij om uw vraag te kunnen beantwoorden.


De rubriek "Contact”.

De Onderneming moedigt de bezoekers aan vragen te stellen en opmerkingen te maken. De e- mailadressen en bepaalde andere gegevens van de mensen die gebruik maken van deze rubrieken, worden ingezameld om hun vragen gemakkelijker te kunnen beantwoorden.


Spelletjes, wedstrijden en aanbiedingen.

De Onderneming biedt spelletjes, wedstrijden en/of andere aanbiedingen aan die een registratie online noodzakelijk maken. Kandidaat-deelnemers die aan deze activiteiten
deelnemen moeten bepaalde persoonlijke gegevens invullen. Sommige van de voor dit doel gevraagde gegevens zijn facultatief, andere zijn verplicht (zoals het e-mailadres, telefoonnummer of het huisadres) aangezien we ze nodig hebben om de winnaars te identificeren, te verwittigen of te belonen met een speciale aanbieding.


Speciale aanbiedingen en productinformatie.

De Onderneming voorziet de mogelijkheid om per e-mail info flashes en mededelingen over haar diensten en producten en speciale promoties door te geven. De door u verstrekte persoonlijke gegevens mogen worden gebruikt om die communicatie te vergemakkelijken.


Bijkomende diensten.

De Onderneming biedt u tevens de kans te genieten van speciale aanbiedingen en deel te nemen aan speciale activiteiten met behulp van off-linetechnologiee?n zoals sms (short message service) en mms (multimedia message service) of andere. Als u wilt deelnemen aan dergelijke activiteiten, wordt u mogelijk gevraagd persoonlijke gegevens zoals uw gsm- nummer te vermelden.


Wanneer worden de ingezamelde persoonlijke gegevens doorgegeven?

Behoudens de bepalingen in deze Privacyverklaring worden uw persoonlijke gegevens door de Onderneming niet verkocht aan niet-gelieerde derden.

Voor de bovengenoemde doeleinden mag de Onderneming de persoonlijke gegevens die u via haar Site hebt verstrekt, doorgeven aan de mensen of de bedrijven die zij hebben geselecteerd om promotie te voeren en andere activiteiten te organiseren waarvoor u zich hebt geregistreerd of waaraan u blijkens uw eigen verzoek zou willen deelnemen. Meer in het bijzonder mag de Onderneming voor dat doel informatie doorgeven aan gelijk welk land. Naast deze beperkte verspreiding van persoonlijke gegevens mag de Onderneming haar dochterondernemingen of niet-gelieerde derden ook voorzien van globale informatie over de bezoekers van de Site. Zo mag zij, onder andere, de gemiddelde leeftijd van de bezoekers van haar Site of het aantal bezoekers uit verschillende geografische gebieden bekendmaken. Dergelijke globale informatie mag geen gegevens van individuele bezoekers van de Site bevatten.

De Onderneming mag persoonlijke en andere gegevens doorgeven aan een koper of een opvolger in verband met de verkoop van de Onderneming, een dochteronderneming of een nevenactiviteit van de Onderneming, of van bijna alle activa van de Onderneming of van een van haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven of nevenactiviteiten.

De Onderneming zal tevens persoonlijke gegevens doorgeven als haar dat door de wet of in bevelschriften, dagvaardingen of andere gerechtelijke procedures wordt gevraagd.

De Onderneming eist van de personen en de bedrijven die zij in het bezit stelt van de ingezamelde persoonlijke gegevens, dat zij het gebruik van die gegevens strikt beperken tot de toepassing waarvoor ze door de Onderneming zijn verstrekt, dat zij die gegevens op passende wijze beschermen en ze niet doorgeven aan derden.

De Onderneming kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit de niet-naleving door niet-gelieerde derden van hun privacyverplichtingen. De Onderneming is evenmin verantwoordelijk voor de privacyregels en de gebruiken van andere websites die aan haar Site zijn gekoppeld.


Hoe worden uw persoonlijke gegevens beschermd?

De Onderneming neemt maatregelen om ongeoorloofde toegang tot haar websites en wijziging, verwerving of misbruik van persoonlijke gegevens door onbevoegden te voorkomen. De Onderneming wijst de bezoekers van haar Site evenwel op het feit dat geen enkel netwerk, zelfs het internet niet, volledig veilig is. De Onderneming kan bijgevolg niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of ongeoorloofde verwerving van de persoonlijke gegevens die op de Site worden verstrekt, of voor enige schade die voortvloeit uit dat verlies, beschadiging of ongeoorloofde verwerving.


Hoe wordt de integriteit van uw persoonlijke gegevens gevrijwaard?

De Onderneming heeft procedures uitgewerkt om uw persoonlijke gegevens exact, volledig en actueel te houden voor het doel waarmee ze worden ingezameld en gebruikt. U mag de door u verstrekte gegevens controleren en zo nodig vragen dat ze worden gecorrigeerd. Als u uw persoonlijke gegevens wilt opvragen of de rechtzetting of schrapping ervan vragen, gelieve de Onderneming dan te contacteren op bovenvermeld adres.


Welke gegevens worden nog bijgehouden?

Als u de Site bezoekt of er interactief mee werkt, worden er soms ook gegevens ingezameld die "klikstreamgegevens" worden genoemd. Die gegevens omvatten mogelijk uw internetbrowser en uw besturingssysteem, de pagina's en de informatie die u op de Site hebt opgevraagd, de totale duur van uw bezoek aan de Site en de domeinnaam van de website die u in verbinding heeft gebracht met de Site. Als u zich voorheen tijdens het registratieproces al identificeerde als lid van een zaak of organisatie registreert de Onderneming mogelijk ook het feit dat een vertegenwoordiger van uw zaak of organisatie de Site bezocht, samen met andere klikstreamgegevens over dat bezoek. De Onderneming combineert de klikstreamgegevens met uw persoonlijke identificatiegegevens terwijl u actief bent op de Site om de Site beter af te stemmen op uw interesses en voorkeuren. De Onderneming verzamelt geen klikstreamgegevens wanneer u niet op de Site vertoeft, met uitzondering van de domeinnaam van de website van waaruit u hebt doorgeklikt naar de Site.


Hoe kunt u vragen stellen over de Privacyverklaring en uw persoonlijke gegevens opvragen?

Uw gegevens worden volledig vrijwillig verstrekt en u hebt het recht ze niet te geven. ABM International NV, Industriepark-Noord 14, 9100 Sint-Niklaas of e?e?n van de aan haar verbonden vennootschappen, zullen de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet van 08/12/92 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Zij mogen deze gegevens gebruiken voor de promotie van hun producten en diensten, met inbegrip van de producten en diensten van hun filialen en direct marketing. De deelnemer heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan in voorkomend geval de rechtzetting of het schrappen ervan vragen via [email protected].

Als u vragen of problemen hebt in verband met deze Privacyverklaring, als u uw persoonlijke gegevens wilt opvragen of als u de Onderneming wilt vragen uw persoonlijke gegevens niet voor een bepaald doel te gebruiken, gelieve dan de hierboven vermelde richtlijnen te volgen.


Wijzigingen van deze Privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring vormt de enige erkende verklaring van de praktijken van de Onderneming met betrekking tot de inzameling van persoonlijke gegevens via haar websites en aansluitend met betrekking tot het gebruik en de bekendmaking van die gegevens. Samenvattingen van deze verklaring, gegenereerd door software van derden of anderzins (bijvoorbeeld in verband met de "Platform for Privacy Preferences" of "P3P"), hebben geen wettelijke uitwerking, zijn op geen enkele manier bindend voor de Onderneming, mogen niet worden gehanteerd in vervanging van deze Privacyverklaring en kunnen niet worden beschouwd als een vernieuwde versie of een aanpassing van deze Privacyverklaring.

De Onderneming mag deze Privacyverklaring van tijd tot tijd herzien. Er zal een kennisgeving op de Site worden gepubliceerd telkens de Privacyverklaring op significante wijze wordt aangepast.


Copyright © 2014 AMB International NV. Alle rechten voorbehouden. "Cock's Vleeswaren", "Cock's Fresh".

 

lekkere
momenten

via foto's, en
seizoensrecepten